Fotogalerie

Монгол орны газар тариалангийн хөрсний элэгдэл, доройтол – шийдвэрлэх арга замууд

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Хөдөө аж ахуйн их сургууль, Герман-Монголын хамтын ажиллагааны „Тогтвортой хөдөө аж ахуй” төслөөс хамтран 2016 оны 10-р сарын 17-18 өдрүүдэд “Монгол орны газар тариалангийн хөрсний элэгдэл, доройтол – шийдвэрлэх арга замууд” сэдэвт зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа.