Хэвлэн нийтлэл / Баримтат нэвтрүүлэг

“Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон тогтвортой газар тариалан” олон улсын зөвлөгөөн

“Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон тогтвортой газар тариалан” олон улсын зөвлөгөөн

Герман-Монголын хамтын ажиллагааны Тогтвортой хөдөө аж ахуй төслөөс 2019 онд “Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон газар тариалангийн үйлдвэрлэл” дэд төслийг амжилттай хэрэгжүүлээд байна. Тус дэд төслийн хүрээнд салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулсан төрөл бүрийн сургалт, сурталчилгааны ажлуудыг зохион байгуулсанаас гадна “Монгол орны газар тариалангийн салбарт уур амьсгалын өөрчлөлтийн үзүүлж буй нөлөө” сэдвээр томоохон судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэсэн болно. Энэхүү төслийн хаалтын үйл ажиллагаа болгож Тогтвортой хөдөө аж ахуй төслөөс ХХААХҮЯ, ХААИС-тай хамтран 2019 оны 12 дугаар сарын 03-04-ний өдрүүдэд “Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон тогтвортой газар тариалан” олон улсын зөвлөгөөнийг Улаанбаатар хотноо амжилттай зохион байгууллаа. Зөвлөгөөний үеэр германы болон үндэсний судлаачид, эрдэмтэд дээрх судалгааны үр дүнгээс танилцуулж, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон шийдлүүдийн талаар хоёр өдрийн турш сонирхолтой хэлэлцүүлэг өрнүүллээ.

“Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөө газар тариаланд”

“Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөө газар тариаланд”

Тогтвортой хөдөө аж ахуй төсөл нь “Уур амьсгалын өөрчлөлтөд Монгол орны газар тариалангийн үйлдвэрлэл дасан зохицох нь” гэсэн дэд төслийн хүрээнд “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөө газар тариаланд” сэдвээр баримтат нэвтрүүлэг бэлтгэн хүргэж байна.  Тус нэвтрүүлэгт тариаланчид, салбарын эрдэмтэн, судлаачид болон төрийн байгууллагын төлөөлөгчид оролцож, уур амьсгалын өөрчлөлт манай орны газар тариалангийн салбарт хэрхэн нөлөөлж байгаа, цаашид ямар нөлөө үзүүлэх хандлагатай, түүнчлэн бид ямар бэлтгэлтэй байх вэ? одооноос юуг анхаарах вэ? зэргийг олон талын оролцоотойгоор, өөр өөрийн өнцгөөс тайлбарлаж, гарц гаргалгааг эрэлхийлсэн болно. Монгол орны газар тариалангийн салбарт олон улсын болон бүс нутгийн анхаарлыг татаж буй уур амьсгалын асуудлыг тусгайлан авч үзсэнээрээ онцлог бөгөөд бодлого боловсруулагчид, шийдвэр гаргагчид, хэрэгжүүлэгчид, эрдэмтэн, судлаачид зэрэг олон нийтийн анхаарлыг цаг алдалгүй энэ сэдэвт хандуулах зайлшгүй шаардлагатайг хөндсөн нэвтрүүлэг боллоо.

“Тариаланчид: Газар тариалангийн зохистой дадал” 

“Тариаланчид: Газар тариалангийн зохистой дадал”

Тогтвортой хөдөө аж ахуй төслөөс ХХААХҮЯ, МҮОНТ-тэй хамтран монгол оронд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй газар тариалангийн үйлдвэрлэл эхлүүлэн хөгжүүлсний “Атар-60 жил” -ийн ойн баярын хүрээнд “Тариаланчид” цуврал нэвтрүүлгийн нэгэн дугаарыг төслийн үндсэн чиглэлийн нэг болох “Газар тариалангийн зохистой дадал” /ГТЗД/ сэдвийн хүрээнд бэлтгэн олон нийтэд хүргэлээ. ГТЗД гэдэг нь хүнсний зориулалтаар тарьж буй таримал ургамлын хөрсийг бэлдэх, тарих, ургуулах, арчлах, хураах, хадгалах, тээвэрлэх, боловсруулах бүхий үе шатанд хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, хүний эрүүл мэндийг хамгаалах, байгаль орчинд хор хөнөөлгүй хэрэгжүүлэх цогц арга хэмжээ юм. Ялангуяа төмс, хүнсний ногоог бодоход хүлэмжийн аж ахуйд буюу нарийн ногооны тариаланд нэн тэргүүнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ билээ.

“Тариаланчид: Уур амьсгалын өөрчлөлтийн газар тариалангийн үйлдвэрлэлд үзүүлж буй нөлөө"

“Тариаланчид: Уур амьсгалын өөрчлөлтийн газар тариалангийн үйлдвэрлэлд үзүүлж буй нөлөө"

Монгол оронд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлж эхэлсний “Атар-60 жил” -ийн ойн хүрээнд энэ жил олон бүтээлч ажлуудыг шат дараатайгаар хэрэгжүүлж байгаа билээ. Энэ хүрээнд Герман-Монголын хамтын ажиллагааны Тогтвортой хөдөө аж ахуй төсөл МҮОНТ, ХХААХҮЯ-тай хамтран “Тариаланчид” цуврал нэвтрүүлгийн хоёр дугаарыг бэлтгэн олон нийтэд хүргэлээ. Сүүлийн жилүүдэд уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөгөөр газар тариалангийн үйлдвэрлэл ихээхэн эрсдэлтэй тулгарч байгаа бөгөөд уур амьсгал хувьсан өөрчлөгдөж буй өнөө үед тариаланчид ямар бэлтгэлтэй байх талаар Булган, Хөвсгөл аймгийн аж ахуйн нэгжүүд болон төрийн байгууллагуудын төлөөллүүдтэй уулзан энэхүү нэвтрүүлгийг бэлтгэлээ.

“Чанартай үрээс арвин ургац” нэвтрүүлэг

“Чанартай үрээс арвин ургац” нэвтрүүлэг

Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яаманд хэрэгжиж буй Герман-Монголын хамтын ажиллагааны “Тогтвортой хөдөө аж ахуй” төслийн үйл ажиллагааны үндсэн нэг чиглэл нь Монгол орны таримал ургамлын сорт, үрийн аж ахуйн тогтолцоог сэргээн хөгжүүлэхэд бодлого, эрхзүй, мэргэжил аргазүйн зөвлөгөө өгөх, салбарын эрдэмтэн судлаачид, агрономчид, орон нутгийн газар тариалангийн мэргэжилтнүүдэд холбогдох сэдвээр сургалт, семинар зохион байгуулахад чиглэгдэн амжилттай хэрэгжиж байна. Энэ хүрээнд ХХААХҮЯ, УГТХ, Элит-Үр ХХК, Дельта Холдинг ХХК болон Германы хөдөө аж ахуйн зөвлөхүүдтэй хамтран Монгол орны газар тариалангийн үйлдвэрлэлд таримал ургамлын үрийн аж ахуй ямар чухал ач холбогдолтой талаар өмнө хийсэн туршлагуудыг шинэ мэдээ, мэдлэгээр баяжуулан “Чанартай үрээс арвин ургац” нэвтрүүлгийг бэлдэн Та бүхэнд хүргэж байна.

Мэдлэг, Инновац, Баялаг - Тогтвортой хөрс ашиглалт

„Мэдлэг,Инновац, Баялаг - Тогтвортой хөрс ашиглалт“

Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт Монгол улсад илүү тодоор мэдрэгдэж, хөрсний элэгдэл, доройтол нь үндэсний хэмжээний тулгамдсан асуудал болоод байгаа билээ. Тиймээс Герман-Монголын хамтын ажиллагааны “Тогтвортой ХАА” төслийн үйл ажиллагааны үндсэн нэг чиглэл нь хөрсний үржил шимийг хамгаалах сэдвээр системчилсэн үйл ажиллагаанууд, практикт суурилсан сургалт семинар зохион байгуулж салбарын боловсон хүчнийг чадавхжуулах, энэ сэдвээр тариаланчдын хандлагын өөрчлөх явдал юм. Бид энэ удаад ХААИС-ийн Инновац, бизнес хөгжлийн төвтэй хамтран "Мэдлэг, Инновац, Баялаг - Тогтвортой хөрс ашиглалт" сэдэвт нэвтрүүлгийг бэлтгэн тариалан эрхлэгчид, салбарын мэргэжилтнүүддээ хүргэж байна.